Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 13/12/202213/12/2022
5068/VPUB-KTTH V/v triển khai ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
1810/QĐ-UBND Về việc đính chính tên gọi các đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng đã giao dự toán thực hiện tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1812/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 08/12/2022
5429/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2028
3
Hide details for 12/12/202212/12/2022
5415/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
682/QĐ-UBND V/v QĐ Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050
5065/VPUB-VXNV V/v kết quả chính thức việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tháng 11/2022.
1
Hide details for 11/12/202211/12/2022
1801/QĐ-UBND V/v Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Nắng và Gió
3
Hide details for 09/12/202209/12/2022
5401/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.
5402/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường”
73/2022/QĐ-UBND V/v QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 97/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 08/12/202208/12/2022
134/TB-UBND Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
1792/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị gói thầu tại phụ biểu kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu thiết bị giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2022-2023
4
Hide details for 07/12/202207/12/2022
668/QĐ-UBND V/v Quyết định v/v Điều chỉnh tên gọi Ban Tiếp công dân - Nội chính thành Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1784/QĐ-UBND Về việc phân công các Sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
72/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5361/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8
Hide details for 06/12/202206/12/2022
5317/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 30/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.
1775/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 01/12/2022
5321/UBND-TCDNC V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5328/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
70/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
71/2022/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng