Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2166/KH-BCĐ   Ngày ky´: 31/05/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hoạt động hè năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT8289-1685353492402-60080132_nguyennhungoc-30-05-2023_07h25p07.docx
DT8289-1685353492402-60080132_nguyennhungoc-30-05-2023_07h25p07_converted(31.05.2023_09h11p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý