Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/05/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7290-1684113367196-26297414.doc
DT7290-1684113367196-26297414(29.05.2023_09h03p24)_signed.pdf
PHU LUC 8 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h39p27)_signed.pdf
PHU LUC 7 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h39p41)_signed.pdf
PHU LUC 6 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h39p59)_signed.pdf
PHU LUC 5 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h40p13)_signed.pdf
PHU LUC 4 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h40p28)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h40p44)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h40p59)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO QD 30(29.05.2023_16h41p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến