Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2156/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/05/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương  
Tệp đính kèm:
DT8285-1685351748014-73351405.docx
DT8285-1685351748014-73351405(30.05.2023_14h11p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung