Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 263/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/05/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025  
Tệp đính kèm:
DT8007-1684900538200-08425162.doc
DT8007-1684900538200-08425162_converted(26.05.2023_06h59p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung