Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 731/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/06/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Đề án tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” và “Học làm chiến sỹ công an” giai đoạn 2023- 2030  
Tệp đính kèm:
DT8288-1685353341821-23963195.xls
DT8288-1685353147522-67616791_nguyennhungoc-30-05-2023_07h53p55.docx
QDCT 731_signed.pdf
PHU LUC DU TOAN HKQD(05.06.2023_14h01p44)_signed.pdf
PHU LUC DU TOAN HOC LAM CSCA(05.06.2023_14h01p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý