Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2152/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/05/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  
Tệp đính kèm:
DT8280-1685350517869-50085616.doc
DT8280-1685350517869-50085616(30.05.2023_13h44p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung