Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 116/BC-UBND   Ngày ky´: 30/05/2023  
  Trích yếu: V/v Sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Từ ngày 15/4/2022 đến 14/4/2023)  
Tệp đính kèm:
DT8294-1685355270806-39204065.doc
DT8294-1685355270806-39204065(30.05.2023_13h49p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung