Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2203/KH-UBND   Ngày ky´: 02/06/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT8499-1685589984056-07646635.doc
DT8499-1685589984056-07646635(02.06.2023_08h33p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung