Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2219/KH-UBND   Ngày ky´: 02/06/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030  
Tệp đính kèm:
DT8443-1685524388685-62328895_nguyendinhtuan-01-06-2023_22h22p36.docx
DT8443-1685524388685-62328895_nguyendinhtuan-01-06-2023_22h22p36(02.06.2023_15h58p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến