Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2150/KH-UBND   Ngày ky´: 30/05/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2023  
Tệp đính kèm:
DT8160-1685074889800-80346409.docx
DT8160-1685074889800-80346409_converted(30.05.2023_10h07p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ