Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 702/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/05/2023  
  Trích yếu: Về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT8136-1685065716441-31831802_nguyendinhtuan-27-05-2023_17h39p55.docx
DT8136-1685065716441-31831802_nguyendinhtuan-27-05-2023_17h39p55_converted(28.05.2023_20h52p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý