Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 727/QĐ-BCĐTHI   Ngày ky´: 02/06/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ông Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc trong Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2023 tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT8532-1685608418739-59809135.doc
DT8532-1685608418739-59809135_converted(02.06.2023_08h40p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh