Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2218/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/06/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Công văn số 3871-CV/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT8436-1685521603625-25668100_nguyennhungoc-01-06-2023_07h17p22.doc
DT8436-1685521603625-25668100_nguyennhungoc-01-06-2023_07h17p22(02.06.2023_15h55p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý