Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2205/KH-BCĐ   Ngày ky´: 02/06/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chương trình công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8519-1685603211238-99756837.docx
DT8519-1685603211238-99756837(02.06.2023_08h38p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung