Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 709/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/05/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT8231-1685325795538-31171983.doc
DT8231-1685325795538-31171983(29.05.2023_22h17p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc