Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 20/05/202320/05/2023
1983/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 và Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
21/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 21/2023 (Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)
28/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 19/05/202319/05/2023
27/2023/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 18/05/202318/05/2023
238/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận.
662/QĐ-UBND Về việc đính chính nội dung Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
663/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
50/TB-UBND V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ Phật đản năm 2023 tại địa phương
1959/UBND-VXNV V/v thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh
1960/UBND-VXNV V/v triển khai Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
1963/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1962/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
5
Hide details for 17/05/202317/05/2023
0/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)
647/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
648/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1942/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)
649/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Đức Hùng (lần hai)
2
Hide details for 16/05/202316/05/2023
23/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
107/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
5
Hide details for 15/05/202315/05/2023
1882/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
1876/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10/CT-UBND Về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2024
633/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
1895/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng