Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 22/05/202322/05/2023
1993/UBND-VXNV V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
1989/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh
1988/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2005/UBND-KTTH Về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023
1999/UQ-UBND V/v giấy ủy quyền của Chủ tịch Trần Quốc Nam cho Phó Chủ tịch Phan Tấn Cảnh
2004/UBND-KTTH V/v hỗ trợ Chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải
2008/UBND-TCD Về việc tăng cường các biện pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè năm 2023.
1992/CTR-UBND V/v Thăm tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6)
29/2023/QĐ-UBND V/v Quy định số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2020/UBND-PVHCC V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
3
Hide details for 20/05/202320/05/2023
1983/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 và Công điện số 436/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
21/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 21/2023 (Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)
28/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 19/05/202319/05/2023
27/2023/QĐ-UBND V/v Phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8
Hide details for 18/05/202318/05/2023
238/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận.
662/QĐ-UBND Về việc đính chính nội dung Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
663/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
50/TB-UBND V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ Phật đản năm 2023 tại địa phương
1959/UBND-VXNV V/v thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh
1960/UBND-VXNV V/v triển khai Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
1963/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1962/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
5
Hide details for 17/05/202317/05/2023
0/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)
647/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
648/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng