Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1357/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/10/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT16402-1696922490112-24201913.doc
DT16402-1696922490112-24201913_converted(11.10.2023_10h41p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc