Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 09/06/202309/06/2023
1
Show details for 08/06/202308/06/2023
7
Show details for 06/06/202306/06/2023
1
Show details for 05/06/202305/06/2023
1
Show details for 04/06/202304/06/2023
7
Hide details for 02/06/202302/06/2023
727/QĐ-BCĐTHI V/v Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ông Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc trong Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2023 tỉnh Ninh Thuận.
2203/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2023
2205/KH-BCĐ V/v Thực hiện Chương trình công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2213/KH-UBND V/v Tổ chức Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2219/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
2218/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Công văn số 3871-CV/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2201/UBND-KTTH V/v khẩn trương lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (lần 3).
2
Show details for 01/06/202301/06/2023
1
Show details for 31/05/202331/05/2023
5
Show details for 30/05/202330/05/2023
3
Show details for 29/05/202329/05/2023
1
Show details for 28/05/202328/05/2023
8
Show details for 26/05/202326/05/2023
6
Show details for 24/05/202324/05/2023
3
Show details for 23/05/202323/05/2023
10
Show details for 22/05/202322/05/2023
3
Show details for 20/05/202320/05/2023
1
Show details for 19/05/202319/05/2023
8
Show details for 18/05/202318/05/2023
5
Show details for 17/05/202317/05/2023
2
Show details for 16/05/202316/05/2023
5
Show details for 15/05/202315/05/2023
2
Show details for 13/05/202313/05/2023
4
Show details for 12/05/202312/05/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng