Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 17/06/202317/06/2023
2451/UBND-VXNV V/v huy động lực lượng tham dự Bế mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
2452/UBND-VXNV V/v thông báo thời gian mời tham dự Bế mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
25/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 25/2023
1
Hide details for 12/06/202312/06/2023
777/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 09/06/202309/06/2023
131/BC-UBND V.v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
1
Hide details for 08/06/202308/06/2023
2317/UBND-VXNV [HỎA TỐC] V/v thông báo thời gian cho Nhân dân và du khách biết tham dự Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và khai mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
7
Hide details for 06/06/202306/06/2023
2233/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030
2270/UBND-KTTH V/v tiếp tục tập trung tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô trên địa bàn tỉnh
2274/KH-UBND Phát động hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm lồng ghép vớiKế hoạch tổ chức ra quân Tổng vệ sinh môi trường nhân dịp Lễ đónBằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm củaNgười Chămvào danh sách di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
2275/UBND-VXNV V/v tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
287/QĐ-UBND V/v QĐ tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế
2297/UBND-KTTH V/v phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
12/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 05/06/202305/06/2023
2256/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Hide details for 04/06/202304/06/2023
731/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” và “Học làm chiến sỹ công an” giai đoạn 2023- 2030
7
Hide details for 02/06/202302/06/2023
727/QĐ-BCĐTHI V/v Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ông Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc trong Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2023 tỉnh Ninh Thuận.
2203/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2023
2205/KH-BCĐ V/v Thực hiện Chương trình công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2213/KH-UBND V/v Tổ chức Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2219/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
2218/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Công văn số 3871-CV/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2201/UBND-KTTH V/v khẩn trương lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (lần 3).


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng