Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 79/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17784-1698830618833-13375487.doc
DT17784-1698830618833-13375487_converted(02.11.2023_10h46p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc