Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4629/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/11/2023  
  Trích yếu: V/v đề xuất giải pháp xử lý, tổ chức lại nút giao khu vực Quảng trường giữa đường 16/4 với đường Nguyễn Tri Phương và các nút giao khác trên địa bàn  
Tệp đính kèm:
DT17875-1698919382457-99459842.pdf
DT17875-1698919382513-51717803_nguyenthanhhao-02-11-2023_17h25p37.doc
DT17875-1698919382513-51717803_nguyenthanhhao-02-11-2023_17h25p37_converted(03.11.2023_15h03p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam