Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4778/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/11/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 645-TB/TU ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT18272-1699501663937-38406321_nguyendinhtuan-14-11-2023_10h30p20.docx
DT18272-1699501663937-38406321_nguyendinhtuan-14-11-2023_10h30p20(14.11.2023_15h01p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến