Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 82/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18157-1699412564661-66810491_syson-08-11-2023_15h38p20.doc
DT18157-1699412564661-66810491_syson-08-11-2023_15h38p20_converted(09.11.2023_13h50p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc