Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 84/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17412-1698309806080-08800588_vominhtam-13-11-2023_14h57p59.doc
DT17412-1698309806080-08800588_vominhtam-13-11-2023_14h57p59_converted(14.11.2023_16h39p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm