Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1532/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/11/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18379-1699608336940-94281658_vominhtam-13-11-2023_15h19p50.doc
DT18379-1699608336940-94281658_vominhtam-13-11-2023_15h19p50(14.11.2023_10h27p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm