Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1517/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lành (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT18121-1699393814011-79580710_vominhtam-08-11-2023_11h29p03.doc
DT18121-1699393814011-79580710_vominhtam-08-11-2023_11h29p03_converted(09.11.2023_07h32p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh