Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4696/KH-UBND   Ngày ky´: 09/11/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT17279-1699349589660-37642865.doc
DT17279-1699349589660-37642865_converted(08.11.2023_22h10p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung