Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Hide details for 22/11/202222/11/2022
5094/UBND-VXNV V/v quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
63/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
64/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hacom Ninh Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất bê tông các loại và các cấu kiện đúc sẵn tại Lô B2, Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
1689/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1694/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Lạc Tiến, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1693/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Hoài Trung, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1692/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Phước Thiện, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1691/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Lương Sơn A, huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1690/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
1696/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trường Mẫu giáo Phước Sơn, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1695/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Tiểu học Sơn Hải, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1686/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phước Chính, huyện Bác Ái đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1685/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phương Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
64/2022/QĐ-UBND V/v quyết định quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022
1
Show details for 14/11/202214/11/2022
2
Show details for 11/11/202211/11/2022
3
Show details for 10/11/202210/11/2022
9
Show details for 09/11/202209/11/2022
2
Show details for 08/11/202208/11/2022
6
Show details for 07/11/202207/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng