Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 22/06/202322/06/2023
3
Show details for 21/06/202321/06/2023
5
Show details for 20/06/202320/06/2023
3
Show details for 19/06/202319/06/2023
2
Show details for 18/06/202318/06/2023
3
Show details for 17/06/202317/06/2023
1
Show details for 12/06/202312/06/2023
1
Show details for 09/06/202309/06/2023
1
Show details for 08/06/202308/06/2023
7
Show details for 06/06/202306/06/2023
1
Show details for 05/06/202305/06/2023
1
Show details for 04/06/202304/06/2023
7
Show details for 02/06/202302/06/2023
2
Show details for 01/06/202301/06/2023
1
Show details for 31/05/202331/05/2023
5
Show details for 30/05/202330/05/2023
3
Show details for 29/05/202329/05/2023
1
Show details for 28/05/202328/05/2023
8
Show details for 26/05/202326/05/2023
6
Show details for 24/05/202324/05/2023
3
Show details for 23/05/202323/05/2023
10
Hide details for 22/05/202322/05/2023
1993/UBND-VXNV V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
1989/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh
1988/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2005/UBND-KTTH Về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023
1999/UQ-UBND V/v giấy ủy quyền của Chủ tịch Trần Quốc Nam cho Phó Chủ tịch Phan Tấn Cảnh
2004/UBND-KTTH V/v hỗ trợ Chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải
2008/UBND-TCD Về việc tăng cường các biện pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè năm 2023.
1992/CTR-UBND V/v Thăm tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng