Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3482/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023  
Tệp đính kèm:
DT13363-1692378105628-13783185_nguyenthanhhao-21-08-2023_15h17p24.doc
DT13363-1692378105628-13783185_nguyenthanhhao-21-08-2023_15h17p24_converted(21.08.2023_16h39p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình