Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3473/KH-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2030.  
Tệp đính kèm:
DT13378-1692460298701-58634167.docx
DT13378-1692460298701-58634167(21.08.2023_15h27p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh