Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 50/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13110-1692086812219-50220421_nguyenthithanhbinh-15-08-2023_17h11p34.doc
DT13110-1692086812219-50220421_nguyenthithanhbinh-15-08-2023_17h11p34_converted(20.08.2023_21h48p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh