Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1099/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lương Đình Phổ (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT12898-1692093033096-39700636_vominhtam-20-08-2023_15h19p47.doc
DT12898-1692093033096-39700636_vominhtam-20-08-2023_15h19p47_converted(20.08.2023_21h57p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh