Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1100/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phương (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT12713-1691808611701-40241817_vominhtam-20-08-2023_15h07p25.doc
DT12713-1691808611701-40241817_vominhtam-20-08-2023_15h07p25_converted(20.08.2023_21h59p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh