Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1104/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13337-1692345021120-51338376.doc
DT13337-1692345021120-51338376_converted(21.08.2023_07h40p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh