Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1105/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13323-1692329647584-01612530.docx
DT13323-1692329647584-01612530_converted(21.08.2023_07h47p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh