Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 23/10/202223/10/2022
4598/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022
4599/UBND-KTTH Vv triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4607/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2022
4
Hide details for 21/10/202221/10/2022
275/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
4587/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
1461/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
43/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2022 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)
2
Hide details for 20/10/202220/10/2022
4568/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4560/UBND-PVHCC V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
3
Hide details for 19/10/202219/10/2022
4525/KH-UBND V/v Bình ổn thị trường tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
4530/UBND-VXNV V/v tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4538/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023
5
Hide details for 18/10/202218/10/2022
4497/KH-UBND V/v Phát triển dược liệu tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
1440/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1446/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
184/TTr-UBND V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo 02 Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.
1447/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 13/10/2022
6
Hide details for 14/10/202214/10/2022
4472/KH-UBND V/v Khảo sát, tính toán Năng suất lao động và Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1432/QĐ-UBND V/v công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
4473/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện công tác kiểm tra, nâng cao cảnh báo các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ.
43/VPUB-LCT V/v Lịch công tác tuần 42
340/TB-VPUB V/v Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
553/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Sông Cái
8
Show details for 13/10/202213/10/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng