Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Show details for 06/04/202306/04/2023
7
Show details for 05/04/202305/04/2023
8
Show details for 04/04/202304/04/2023
7
Show details for 03/04/202303/04/2023
2
Show details for 02/04/202302/04/2023
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Hide details for 15/03/202315/03/2023
911/KH-UBND V/v Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
916/UBND-TCD V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạmpháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
924/UBND-TCD V/v xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
921/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện chế độphụ cấp ưu đãi theo nghề đối vớiviên chức công tác tại các cơ sởy tế công lập theo Nghị định số05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
326/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
937/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng