Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1015/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ  
Tệp đính kèm:
DT11954-1690536630039-01399188.doc
DT11954-1690536630039-01399188_converted(31.07.2023_07h58p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc