Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 31/VPUB-LCT   Ngày ky´: 31/07/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 31/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 31/7 đến ngày 05/8/2023)  
Tệp đính kèm:
DT12027-1690785218024-82482135_nguyenthithanhbinh-31-07-2023_13h51p42.docx
DT12027-1690785218024-82482135_nguyenthithanhbinh-31-07-2023_13h51p42(31.07.2023_14h55p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình