Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1016/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cơ quan Sở Giao thông vận tải  
Tệp đính kèm:
DT11951-1690534327049-15053791.doc
DT11951-1690534327049-15053791_converted(31.07.2023_08h14p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc