Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 421/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT11844-1690596042857-53383562.doc
DT11844-1690596042857-53383562_converted(31.07.2023_14h16p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh