Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3119/UBND-TCD   Ngày ky´: 31/07/2023  
  Trích yếu: V/v phát động phong trào toàn dân tự trang bị bình chữa cháy  
Tệp đính kèm:
DT11903-1690454652818-39416371.doc
DT11903-1690454652818-39416371_converted(31.07.2023_15h15p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung