Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 11/01/202311/01/2023
6
Show details for 10/01/202310/01/2023
15
Show details for 09/01/202309/01/2023
1
Show details for 03/01/202303/01/2023
2
Show details for 31/12/202231/12/2022
1
Show details for 30/12/202230/12/2022
6
Show details for 29/12/202229/12/2022
7
Show details for 28/12/202228/12/2022
3
Show details for 27/12/202227/12/2022
2
Show details for 26/12/202226/12/2022
1
Show details for 25/12/202225/12/2022
1
Show details for 24/12/202224/12/2022
10
Show details for 23/12/202223/12/2022
4
Show details for 22/12/202222/12/2022
4
Show details for 21/12/202221/12/2022
10
Show details for 20/12/202220/12/2022
3
Show details for 19/12/202219/12/2022
4
Show details for 17/12/202217/12/2022
8
Show details for 15/12/202215/12/2022
9
Hide details for 14/12/202214/12/2022
688/QĐ-UBND V/v Điều chuyển Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình về Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5438/KH-UBND V/v Thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2023
685/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Bầu Ngứ
66/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Thái Hoàng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nâng quy mô công suất Trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn
5451/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023
5456/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5460/UBND-VXNV V/v tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
75/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
74/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Show details for 13/12/202213/12/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng