Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 21/08/202321/08/2023
1099/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lương Đình Phổ (lần hai)
1100/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phương (lần hai)
50/2023/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1105/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
1104/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3469/UBND-VXNV V/v Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận đến hết năm 2026
3473/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2030.
3482/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023
3479/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 18/08/202318/08/2023
3422/UBND-TCD Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
3430/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chính phủ và của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023
3
Hide details for 17/08/202317/08/2023
3407/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
1083/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
49/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3
Hide details for 16/08/202316/08/2023
1080/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3402/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TỈNH NINH THUẬN
1082/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
Hide details for 15/08/202315/08/2023
3362/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3359/KH-UBND V/v Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3358/UBND-KTTH V/v kết quả công tác của VCCI tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023
1073/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng
3
Hide details for 14/08/202314/08/2023
83/TB-UBND V/v Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).
1067/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3346/UBND-TCD V/v xử lý đối với các trường hợp tại Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng