Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 642/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/11/2023  
  Trích yếu: V/v Công nhận Vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18608-1700016007196-96808625.doc
DT18608-1700016007196-96808625_converted(21.11.2023_07h21p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung