Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 87/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18105-1699349521629-01188659_nguyendinhtuan-15-11-2023_22h27p03.docx
DT18105-1699349521642-35364458_nguyendinhtuan-15-11-2023_22h50p19.docx
DT18105-1699349521629-01188659_nguyendinhtuan-15-11-2023_22h27p03(20.11.2023_09h28p37)_signed.pdf
DT18105-1699349521642-35364458_nguyendinhtuan-15-11-2023_22h50p19.docx(20.11.2023_09h33p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh