Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 04/07/202304/07/2023
2688/KH-UBND V/v Triển khai ứng phó, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ và tăng cường các giải pháp về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
363/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
882/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
2687/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
890/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
37/2023/QĐ-UBND V/v Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
36/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 03/07/202303/07/2023
2657/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
2664/KH-UBND V/v Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2667/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2680/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2
Hide details for 02/07/202302/07/2023
2651/KH-UBND V/v Kế hoạch Trồng rừng thay thế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2652/UBND-VXNV V/v Chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế được giao
2
Hide details for 01/07/202301/07/2023
32/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2650/UBND-KTTH V/v khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2
Hide details for 30/06/202330/06/2023
2642/KH-UBND V/v Thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2649/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện công tác kiểm tra, nâng cao cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ.
2
Hide details for 29/06/202329/06/2023
866/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
27/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 27/2023 (Từ ngày 03/7 đến ngày 08/7/2023)
2
Hide details for 27/06/202327/06/2023
35/2023/QĐ-UBND V.v Bãi bỏ một phần Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covidCOVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
852/QĐ-UBND V.v Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
7
Hide details for 23/06/202323/06/2023
34/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định mức hỗ trợ 01 tháng học bổng đối với học sinh lớp 12 các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng