Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 08/11/202208/11/2022
4869/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
4875/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.
6
Hide details for 07/11/202207/11/2022
4831/KH-UBND V/v Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
4823/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận
4838/CT-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4847/KH-UBND V/v Đào tạo bác sỹ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và năm 2022
60/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1547/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2022
1
Hide details for 04/11/202204/11/2022
4811/UBND-KTTH V/v tập trung đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
3
Hide details for 03/11/202203/11/2022
1526/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
592/QĐ-UBND V/v đính chính văn bản quy phạm pháp luật
4809/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022.
3
Hide details for 02/11/202202/11/2022
591/QĐ-UBND V/v Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1522/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vào mục đích kinh doanh
4791/UBND-VXNV V/v khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
9
Hide details for 01/11/202201/11/2022
4742/KH-UBND V/v Tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022 tại Ninh Thuận
1509/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
4743/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
59/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
289/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
4759/KH-UBND V/v Phối hợp tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2021, định hướng hợp tác đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4756/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyếtthủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4755/UBND-KTTH V/v triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
1517/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng